Kalle och Anders

Så här jobbar vi

Vi, Karl-Martin Silfvenius och Anders Åhström, har arbetat med möbler och inredning i snart sagt hela våra liv. Tillsammans har vi över 50 års erfarenhet av alla de frågor som rör kontorsutveckling och kontorsavveckling. Ska du flytta in i nya lokaler? Lämna ett kontor? Expandera? Minska verksamheten? Bygga om?

Nya möbler

En central del av vår verksamhet. Vi har ett nära samarbete med ledande leverantörer.

Begagnade möbler

Vi köper, säljer och byter inredning. Det ger dig intressanta alternativ.
Vill du bli av med möbler? Vi värderar möbler/inredning. Vi kan även genomföra försäljningsuppdrag ”på plats”.

Ergonomi, akustik, belysning

Viktiga områden där vi kan dela med oss av lång erfarenhet och ny kunskap.

Och det ska bli snyggt

Vi hjälper gärna till med färgsättning, materialval, ritningsförslag, specialsnickerier och textilier.

Du får tillgång till vårt nätverk

Åren i branschen har gett oss ett brett kontaktnät, t.ex. arkitekter, snickare, målare, elektriker, sömmerskor, tapetserare, akustikkonsulter.

Hyra »

Du kan hyra möbler/inredning för en dag eller för flera år. För tillfälliga projekt eller som en permanent lösning.

Finansiering

Du kan hyra möbler som alternativ till köp. Vi kan även erbjuda leasing.

Avveckling av kontor

Vi kan ta hand om allt som krävs så att du kan återlämna lokalen till fastighetsägaren, t.ex. avlägsnande av hyresgästanpassningar, bortforsling av lösa inventarier, städning.

Säljuppdrag, förhandlingspartner, projektledning, flyttkoordinering m.m.

Ansvar för miljön är en grundbult i hela vår verksamhet

Vi återanvänder möbler i möjligaste mån. Varje produkt som vi ger ”ett förlängt liv” innebär minskad miljöbelastning.

Vi vet att möbler som tjänat ut fortfarande har ett värde. Trä förvandlas till flis för produktion av board eller för uppvärmning. Metall blir återigen användbara produkter.

Vi utfärdar miljöintyg vid destruktion.

Redan vid möbelarkitektens ritbord kan han/hon förbereda produkten för en framtida återvinning. Produkten ska vara lätt att demontera. Trä för sig, metall för sig, plast för sig etc. etc. Möbelproducentens miljöengagemang är en viktig aspekt när vi väljer leverantörer.

Vårt kontor ligger i centrala Stockholm vilket också är ett val med hänsyn till miljön. Våra besökare och vi själva når lätt kontoret med kollektivtrafik. Det är visserligen ett litet, men dock bidrag till en bättre miljö.

Våra tjänster

Låt oss beskriva vad vi kan göra för dig och ditt företag, förutom det som direkt handlar om att inreda kontor.

Säljuppdrag

Vill du avyttra möbler och inredning? Vi kan genomföra ”på-plats-försäljning” i befintliga lokaler.

Förhandlingspartner

Vid avveckling av kontor kan vi till exempel förhandla om överlåtelse av inredning till ny hyresgäst.

Värdering

Vid köp eller försäljning av befintlig inredning. Vi utfärdar värderingsintyg.

Projektledning

Flyttuppdrag.
Avetablering – slutstädning, återställning och hyresgästanpassning, kontakt med ny hyresvärd.
Etablering i nya lokaler – allt från kontakt med arkitekter, hantverkare, hyresvärd, leverantörer av möbler till att göra lokalen klar för inflyttning och arbetsstart.

Logistik

”Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera arbetsflöden samt till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Det handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja.”